25 maja 2024

Dzwonnica

Wzniesiona została w 1742 roku. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego jako szczególnie cenny przykład drewnianej architektury sakralnej północnej Lubelszczyzny z pierwszej połowy XVIII wieku.  Przy wejściu do dzwonnicy wyryta jest w języku rosyjskim inskrypcja o wydarzeniach, które zapoczątkowały prawosławie i katolicyzm w parafii Hanna. Brzmi następująco : „ 19 stycznia 1874 roku ten kościół Hanny był zabrany w Moskiewską niewolę dla zaprowadzanie schizmy, a 15 sierpnia 1915 roku  został wolny od Moskiewskiej niewoli ”. Na górze dzwonnicy umieszczony jest dzwon z 1950 roku z napisem „ Piotr i Paweł, Parafia Hanna, 1950 r”. W  głównej sali znajduję się telebim, na którym wyświetlane są prezentacje multimedialne oraz filmy. Wideo przedstawia materiał o pisaniu ikon. Natomiast tematy prezentacji obejmują:

  1. Wnętrze kościoła – w sposób szczegółowy przedstawione jest wyposażenie kościoła oraz teologiczne znaczenie dzieł znajdujących się w jego wnętrzu;
  2. Wielokulturowość regionu – region wschodniego pogranicza ukazany jest jako miejsce, gdzie na przestrzeni wieków przeplatały się ze sobą różne religie i kultury;
  3. Krzyże i kapliczki Hanny – zaprezentowano historię kapliczek i krzyżów na terenie gminy Hanna;
  4. Zespół folklorystyczny Jutrzenka – zespół z Dołhobród z ponad trzydziestoletnią historią, który może poszczycić się wieloma nagrodami na wojewódzkich i ogólnopolskich festiwalach;
  5. Krajobrazy gminy Hanna – ukazano naturalne walory gminy Hanna;

W dwóch mniejszych pomieszczeniach znajdują się wystawy ikon.