26 września 2020

(W)schody Powiatu Włodawskiego dla Centrum Religijno-Zabytkowego w Hannie

Podczas uroczystej gali Pani Wójt Gminy Hanna Grażyna Kowalik odebrała z rąk Pana Starosty Andrzeja Romańczuka główną nagrodę w kategorii INSTYTUCJA za szczególny wkład wniesiony w rozwój i promocję Powiatu Włodawskiego w 2019 roku.

Zmiana rozmiaru czcionki