19 września 2021

Porządek nabożeństw

Msze Święte  w Niedzielę i Uroczystości : 

8.00 – zgodnie z zamówioną intencją;

9.30 – zgodnie z zamówioną intencją;

11.00 – w intencji parafian i pielgrzymów. Msza Św. za wstawiennictwem Matki Bożej Hanneńskiej ( Matki Bożej Miłującej)

Nabożeństwa adoracyjne po Mszy Świętej o godz. 11.00

W dni powszednie Msza Święta o godz. 7.30

Istnieje możliwość odprawienia Mszy Świętej dla grup pielgrzymkowych – po uprzednim dokonaniu zgłoszenia. 

Zmiana rozmiaru czcionki