16 kwietnia 2024

Kościół i dzwonnica z Laurem Konserwatorskim 2020

W dniu 22 września w sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie “Laur konserwatorski 2020”. Konkurs jest organizowany przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Wśród czterech nagrodzonych obiektów znalazł się kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie wraz z dzwonnicą za wyróżniającą się realizację konserwatorską i szczególną dbałość o przywrócenie zabytkom dawnej świetności oraz utrwalenie ich wartości. Statuetkę z rąk Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki odebrała Pani Wójt Grażyna Kowalik oraz ks. Proboszcz Marek Uzdowski. Niniejsze osoby zostały również odznaczone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznaką za opiekę nad zabytkami.