19 lipca 2024

Dzień modlitwy o pokój w Ukrainie i regionie

Niedziela, 6 marca poświęcona będzie modlitwie o pokój. Przez cały dzień wystawiony będzie Najświętszy Sakrament z możliwością osobistej adoracji. Adoracja zakończy się nabożeństwem pokutnym po Mszy Świętej o godz. 15:00. W intencji pokoju modlić się będziemy za wstawiennictwem Matki Bożej Hanneńskiej w wizerunku Poczajowskiej, obrazu który przybył do nas z Ukrainy.